صفحه اصلی / شهید سپهبد

شهید سپهبد

قاسم سلیمانی کیست؟ + جدیدترین تصاویر از فرزندان و جانشین سپهبد سلیمانی

قاسم سلیمانی کیست؟ + جدیدترین تصاویر از فرزندان و جانشین سپهبد سلیمانی

سرلشکر سپهد قاسم سلیمانی سومین شهید سپهبد بعد از محمد ولی قرنی و علی صیاد شیرازی و جزو ده مشاور برتر سیاسی با نفوذ در دنیا و دارنده عالی ترین نشان نظامی یعنی نشان ذوالفقار که بیش از انقلاب 13 نفر توانسته بودند به این نشان دست پیدا کنند ، …

مشاهده بیشتر »