برندهای کفش

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)


مدل های کفش زنانه Ecco

اکو نام برندی است که تقریبا همه خانم‌های شیک‌پوش اگر از آن خرید نکرده باشند، حداقل نام آن را شنیده‌اند. اکو برند شیکی است که به جزییات بیشترین توجه ممکن را می‌کند و اعتقاد دارد که کفش باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که فرم پا را به خود بگیرد، نه اینکه پا فرم کفش را به خود بگیرد. برند اکو علاوه بر تاکید بر کیفیت و راحتی محصولات کفش‌ و کیف، فرآیندهای تولیدی برند خود را همسو با استاندارهای مناسب برای محیط‌زیست دوست بودن در نظر گرفته است و سعی بر کاهش اثرات مخرب برای محیط زیست را دارد. اگر دوست دارید در مورد تاریخچه تاسیس این شرکت و مدل های کفش زنانه Ecco بیشتر بدانید این پست رادیو مدا را دنبال کنید.

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

 

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل سندل زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

سندل زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش پاشنه بلند اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

سندل زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش راحتی زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش اسپرت اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

بوت پاشنه دار اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل کتانی زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل کفش مجلسی زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

نیم بوت زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

بوت زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش مجلسی زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش پاشنه مبلی اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل بوت بلند زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل کلاسیک کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل کفش راحتی اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش پاشنه میخی اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل جدید کفش مجلسی اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل بوت زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل سندل پلتفرم اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش راحتی اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل کفش اسپرت اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل جدید کفش مجلسی اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه اکو

داستان تاسیس شرکت اکو

شرکت اکو (ECCO) در دانمارک از مشهورترین برندهای تولید کفش و اکسسوری‌های چرمی است. این برند در سال ۱۹۶۳ توسط «کارل توسبای» در کشور دانمارک در شهر بردبرو به وجود آمد. کارل توسبای آرزو داشته که یک کارخانه تولید کفش از خود داشته باشد تا در آن کفشی بسازد که نه تنها پاپوش باشد بلکه پا در آن به راحتی و با آسایش کامل قرار بگیرد. او در اواخر دهه سوم زندگی خود در یک کارخانه کفش‌سازی استخدام و مشغول به کار شد. خانواده‌ کارل توسبای در نهایت شغلی را که داشتند رها کردند و خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کردند و تنها دارایی آن‌ها بود فروختند و به سواحل جنوبی دانمارک مهاجرت کردند. آن‌ها در دانمارک در یک کارخانه‌ از کار افتاده و خالی شروع به ساخت کفش کردند. کارخانه اکو امروزه تبدیل به یکی از بهترین کارخانه‌های تولید کفش در دنیا شده است و اِکو امروزه محصولات خود را در ۳۳۰۰ فروشگاه در سراسر دنیا (بیش از ۹۰ کشور در آسیا، اروپا، کانادا و ایالات متحده آمریکا) عرضه می‌کند و هرساله ۱۲۰ تا ۱۵۰ مغازه جدید را افتتاح می‌کند. این کمپانی جز مدل‌های مختلف کفش و چکمه، کیف، کوله پشتی و چمدان هم تولید می‌کند.

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

تاریخچه شرکت اکو

چند سال بعد از تاسیس کارخانه کیف و کفش ECCO در سال ۱۹۶۳، ECCO نخستین روش پیشرفته را در تولید کفش به کار گرفت و تولید چرم با کیفیت مورد نیاز برای کفش‌های خود را نیز آغاز کرد. در سال ۱۹۹۱ کفش‌هاى ECCO به انتخاب برتر دربار سلطنتى دانمارک تبدیل شد. امروزه ECCO داراى کارخانه‌هایى در تایلند، اندونزى، چین، پرتغال و اسلواکى است و همچنین جزء پنج تولید کننده برتر چرم در دنیاست. تلاش و تعهد ECCO برای تعالی و اشتیاقش برای نوآوری سبب شده که پایه کارش همواره بر کیفیت قرار گیرد. ECCO به تمام جزییات بیشترین توجه ممکن را می‌کند و اعتقاد دارد که کفش باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که فرم پا را به خود بگیرد، نه اینکه پا فرم کفش را به خود بگیرد. ECCO حتی چرم مورد نیازش را هم با شیوه‌های دباغی‌ پیشرفته خودش تولید می‌کند تا کیفیت محصولات کاملا تحت کنترل باشند. علاوه بر این اکو در زمینه تحقیق درباره نحوه کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی فرایندّ‌های تولید محصولات خود سرمایه گذاری گسترده ای انجام داده است. بنابراین از لحاظ محیط زیست دوست بودن هم برند قابل اعتمادی است.

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

فروشگاه‌های نمایندگی برند اکو

اکو دارای فروشگاه‌هایی در هلند، تایلند، اندونزی و چین است. سایر کفش‌ها نیز که در کشورهایی نظیر هند تولید می گردند و تحت لیسانس این برند قرار دارند اما حدود ۸۰% کفش های Ecco در کارخانه‌های اصلی این برند در کشورهای پرتغال، اسلواکی، تایلند، اندونزی و چین تولید می‌شود. پس از پیشرفت و گسترش اینترنت و فضای آنلاین، Ecco هم از این قافله عقب نماند و در این حوزه نیز در بسیار از کشورها فعال است و فروش غیر حضوری و اینترنتی دارد.

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

شعار برند اکو چیست؟

برند Ecco می‌گوید که همه چیز بر اساس شکل پا تولید می‌شود و هنگامی که دغدغه کمپانی‌های دیگر تولید کفش است، توجه ما روی پای شما متمرکز است. اینکه پا چگونه عمل می‌کند، چگونه واکنش نشان می‌دهد، چگونه همه ۵۲ استخوان و ۵۶ مفصل آن می‌توانند شما را به حرکت درآورند. فقط با دانستن همه مطالب راجع به پا است که می‌توان راحت‌ترین کفش‌های دنیا را تولید کرد. این فلسفه شرکتی است که یکی از راحت‌ترین پاپوش‌ها را در دنیا تهیه می‌کند.

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

مدل های کفش زنانه Ecco

مدل های کفش زنانه Ecco:

به طور کلی مدل های کفش زنانه Ecco آشنا به چند گروه زیر تقسیم می‌شوند:

  • کفش‌های تخت
  • کفش‌های پاشنه‌دار
  • سندل
  • بوت

مدل های کفش زنانه Ecco: کفش‌های تخت

برند اکو در دسته کفش‌های تخت زنانه خود دارای کفش‌های اسپرت، اسنیکرز، راحتی، ونس و کالج می‌باشد. این دسته از کفش‌ها کاملا مناسب استفاده روزانه و طولانی مدت هستند.

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش تخت زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش تخت زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش تخت زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش تخت زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco: کفش‌های پاشنه‌دار

این دسته شامل تمام مدل‌های پاشنه از ۲۵ میلی‌متر تا ۷۵ میلی‌متر است. مدل پاشنه‌ها در این دسته متقاوت است: پاشنه یک‌سره، پاشنه کلفت، پاشنه مخروطی و بوت پاشنه کوتاه را می‌توانید در این گروه ببینید و بر اساس کاربرد و سلیقه خودتان کفش مناسب را انتخاب کنید.

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش زنانه طبی اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش پاشنه بلند اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش زنانه طبی اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

کفش پاشنه کوتاه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco: سندل

این دسته شامل سندل‌های عموما اسپرت است که تنوع آن‌ها به نسبت دسته‌های دیگر کمتر می‌باشد. سندل‌های اکو با لژ راحتی که برای آن‌ها طراحی شده، می‌توانند انتخاب خوبی برای استفاده روزانه در فصل تابستان باشند.

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

سندل زنانه برند اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

سندل زنانه برند اکو

مدل های کفش زنانه Ecco: بوت

برند اکو انواع بوت با پاشنه‌های مختلف را تولید می‌کند. بوت‌های این دسته شامل بوت چلسی، بوت بندی، بوت سوارکاری، بوت خزدار و بوت چانکی هستند. پاشنه‌های این بوت‌ها از اسپرت و کوتاه تا پاشنه‌های پهن بلند تولید شده‌اند.

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

بوت پاشنه بلند اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

بوت زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

بوت زنانه اکو

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

بوت ساق بلند زنانه اکو

از کجا مدل های کفش زنانه Ecco را آنلاین بخرم؟

خرید از جایی که مطمئن، راحت و قیمت مناسب باشد کار ساده‌ای نیست. یکی از راحت‌ترین راه‌های خرید کفش برند، خرید اینترنتی است که شما با یک کلیک بتوانید تمامی مدل های کفش زنانه Ecco را ببینید و انتخاب کنید. اگر موافق خرید اینترنتی هستید، ما به شما اپلیکیشن خرید و فروش دخترانه کمدا را پیشنهاد می‌کنیم. ویژگی فوق‌العاده کمدا تخفیف‌های بالای 50% آن برای مدل‌های مختلفی است که در کمد خانم‌های شیک‌پوش نو یا در حد نو باقی ماندند. در ضمن اگر نگران این هستید که کفش‌ها فیک یا اصل باشند، می‌توانید از صاحب کمد بخواهید که بارکد کفش را برای شما بفرستد و شما با یک جستجوی ساده در اینترنت متوجه اصل بودن آن خواهید شد. در ادامه چند نمونه از مدل های کفش زنانه Ecco  موجود در اپلیکیشن کمدا را می‌بینید:

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

مدل های کفش زنانه Ecco (50 مدل کفش زنانه برند اکو را اینجا ببینید)

خرید کفش زنانه Ecco از اپلیکیشن کمدا

شما کدام یک از مدل های کفش زنانه Ecco را پسندیدید؟

آیا شما تا به حال محصولی از برند اکو را خریده‌اید؟ اگر اولین بار است که توجهتان به خرید از این برند جلب شده است، دلیل آن چیست؟ نظرات خودتان را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

برند اکو چه محصولاتی تولید می‌کند؟

این کمپانی جز مدل‌های مختلف کفش و چکمه، کیف، کوله پشتی و چمدان هم تولید می‌کند.

کفش‌های برند Ecco از چه متریالی ساخته می‌شود؟

این برند کفش‌هایی از جنس چرم تولید می‌کند به نحوی که چرم مورد نیازش را هم با شیوه‌های دباغی‌ پیشرفته خودش تولید می‌کند تا کیفیت محصولات کاملا تحت کنترل باشند.

برند اکو با چه شعاری محصولات خود را عرضه می‌کند؟

برند Ecco می‌گوید که همه چیز بر اساس شکل پا تولید می‌شود و هنگامی که دغدغه کمپانی‌های دیگر تولید کفش است، توجه ما روی پای شما متمرکز است و اعتقاد دارد که کفش باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که فرم پا را به خود بگیرد، نه اینکه پا فرم کفش را به خود بگیرد.

از کجا مدل های کفش زنانه Ecco را آنلاین بخرم؟

ما به شما اپلیکیشن خرید و فروش دخترانه کمدا را پیشنهاد می‌کنیم. ویژگی فوق‌العاده کمدا تخفیف‌های بالای 50% آن برای مدل‌های مختلفی است که در کمد خانم‌های شیک‌پوش نو یا در حد نو باقی ماندند



منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا